27 mei 2024
dakdekkersbedrijf Arnhem

Wat is een constructieberekening?

Zowel voor het bouwen als verbouwen van een woning kan er een zogenaamde constructieberekening zijn vereist. De kans is vrij groot dat je hier eerder al eens over hebt gehoord. De kans is echter eveneens zeer groot dat je niet precies weet wat je allemaal van een dergelijke berekening kan verwachten. Bovendien is het zo dat veel mensen zich ook de vraag stellen of het laten uitvoeren van zo’n berekening nu wel of niet verplicht is. Dat is afhankelijk van het feit of er een omgevingsvergunning is vereist of niet. In ieder geval, zou jij graag alles willen ontdekken met betrekking tot dit type van berekening? Dan moet je zeker en vast even verder lezen!

Wat moet je eerst weten over de constructieberekening?

Een constructieberekening is een speciale berekening die specifiek wordt uitgevoerd met betrekking tot de dragende delen van een constructie. Bij het uitvoeren van zo’n berekening ligt de nadruk op hoeveel belasting de fundering evenals bijvoorbeeld de wanden en de kolommen aankunnen. In de praktijk is het zo dat er bij het bouwen (of verbouwen) van een woning doorgaans verschillende van deze berekeningen worden uitgevoerd. Dat is het gevolg van het feit dat ze op verschillende onderdelen van de woning toegepast kan worden. Het gaat hierbij dan concreet om bijvoorbeeld:

  • De fundering van het pand in kwestie;
  • De wanden en kolommen;
  • De vloeren van de woning; 
  • De balken waar gebruik van wordt gemaakt;
  • De daken; 

Het is zeker niet zo dat er in de praktijk alleen maar een constructieberekening wordt uitgevoerd wanneer er sprake is van een volledig nieuw gebouw. Ook bij bepaalde verbouwingen wordt het namelijk sterk aanbevolen om een berekening uit te laten voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je graag een aanbouw wenst te voorzien aan je woning. Hou er rekening mee dat het laten uitvoeren van een dergelijke berekening niet altijd een vrijblijvende keuze is. In bepaalde situaties is ze dan ook wettelijk verplicht. 

Wanneer is een constructieberekening verplicht uit te voeren?

De bovenstaande informatie heeft reeds duidelijk gemaakt dat je in bepaalde gevallen niet om het laten uitvoeren van een constructieberekening heen kan. Dat is het geval wanneer er een zogenaamde omgevingsvergunning is vereist. In dat geval dient er dan ook rekening mee te worden gehouden dat je altijd zo’n berekening zal moeten laten uitvoeren door een constructeur. Dit betekent uiteraard dat je ook stil zal willen blijven staan bij de kosten die daaraan verbonden zijn. 

Voor deze kosten moet er worden gekeken naar het type onderdeel van je woning waarvoor de berekening dient te worden uitgevoerd. Laat je deze bijvoorbeeld uitvoeren voor een aanbouw? Dan zal je kunnen vaststellen dat de kosten daarvoor heel wat hoger zijn gelegen dan wanneer het uitsluitend gaat om bijvoorbeeld een draagmuur. In ieder geval, we begrijpen dat de kosten voor de constructieberekening mogelijks in eerste instantie een beetje vervelend kunnen zijn, maar toch staan ze in schril contrast met de mogelijke kosten waarmee je kan worden geconfronteerd wanneer je een dergelijke berekening niet laat uitvoeren. Sta ook hier dus zeker en vast bij stil.