23 april 2024

Hoe krijg ik een eerlijke WOZ?

Elk jaar is er veel te doen over de bedragen die de gemeente vaststelt over de waarde van elk huis binnen de gemeente. Een eerlijke WOZ is vaak ver te zoeken. Het komt dan ook regelmatig voor dat mensen naar aanleiding van de vaststelling van het bedrag veel te veel belasting betalen. Gelukkig hoef je niet alleen maar toe te kijken wat er gebeurt en kun je zelf in actie komen als je het idee hebt dat de waarde te hoog is vastgesteld. Je kunt een  bezwaar indienen en als je slim bent doe je dat niet zelf, maar laat je dat doen. Hoe dat werkt vertellen we je graag in dit artikel. Zo weten we zeker dat je er alles aan gedaan hebt om het juiste bedrag op tafel te krijgen.

Bezwaar maken

Als je het niet eens met de vaststelling van de waarde van jouw huis door de gemeente dan kun je zorgen voor een eerlijke WOZ door een bezwaar in te dienen. Daarmee moet je niet te lang wachten, want de periode waarbinnen je dat kunt doen is 6 weken. Na die periode heeft de gemeente het recht om je bezwaar niet meer in behandeling te nemen en gewoon af te wijzen. Je hoeft dit allemaal niet zelf te doen. Er zijn allerlei instanties die je hierbij kunnen helpen en de hele procedure van je overnemen. Dat kost je niks, dus waarom zou je dan zelf moeite en tijd hierin steken. Met de hulp van een professioneel bedrijf maak je de kans van slagen nog groter.

Eerlijke WOZ verslag aanvragen

De volgende stap bij het realiseren van een eerlijke WOZ is dat je het taxatieverslag van de gemeente opvraagt. Zo kun je precies zien hoe de gemeente tot de vaststelling van de hoogte van jouw WOZ is gekomen en dat geeft jou de handvatten om die beslissing te weerleggen. En nogmaals, dit hoef je niet zelf te doen. Als je een organisatie inschakelt wordt dat allemaal voor je gedaan en dan hoef je zelf niks te doen. Je geeft opdracht en je wacht het resultaat af. Een kind kan de was de doen. Het is fijn als je weet dat je case in handen is van professionals met verstand van zaken.

Verslag toetsen aan realiteit

Daarna wordt het vastgestelde bedrag getoetst aan de werkelijkheid en kan er op basis van nieuwe feiten een eerlijke WOZ waarde worden vastgesteld. Dat bezwaar wordt onderbouwd en als bewijs aan de gemeente gestuurd zodat de gemeente met de gegevens aan de slag kan. Er zal een check gedaan worden en meestal volgt er een gang naar de rechtbank voor een onafhankelijke uitspraak. 

Uitslag na hoorzitting WOZ

Uit de hoorzitting zal blijken of het bedrag van de gemeente correct is en of je een eerlijke WOZ waarde krijgt. Als je je het niet eens bent met de beslissing kun je in hoger beroep opnieuw een poging wagen om het bedrag omlaag te krijgen. Dat hoef je weer niet zelf te doen als je een bureau hebt ingeschakeld. Dat wordt allemaal voor je geregeld en het kost je geen geld.

Klik hier voor meer informatie.